Przejdź do treści
Home » Oferta

Oferta

Kultura startowa (Unistart) do fermentacji żywności wraz z dokumentacją opracowana i dobrana na potrzeby Klienta na bazie szczepów bakterii należących do kolekcji UNISTART sp. z o.o.
Licencje na kultury startowe z kolekcji UNISTART
Wyłączna (opłata jednorazowa nabycia know-how)
Niewyłączna (opłata jednorazowa nabycia know-how za okres 3 lat)
Kultura startowa (własna) do fermentacji żywności wraz z dokumentacją patentową w tym opracowanie własnej, unikalnej kultury startowej ze szczepów wyizolowanych z surowca Klienta (izolacja, identyfikacja, określenie wybranych właściwości prozdrowotnych / technologicznych);
Wdrożenie gotowej kultury startowej wraz z dokumentacją w tym opracowanie i optymalizacja technologii wytwarzania żywności; Wdrożenie do zakładu przemysłowego; Szkolenie Personelu podczas próbnych produkcji;
Wsparcie po wdrożeniu przez 12 miesięcy
Cykliczne dostawy liofilizowanych kultur startowych pakowanych po 10g lub po 100g
Analizy mikrobiologiczne w celu określenia liczby mikroorganizmów:
ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych
ogólna liczba bakterii fermentacji mlekowej
ogólna liczba bakterii kwasu octowego
ogólna liczba drożdży i pleśni
Bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności, w tym obecność Salmonella sp., Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, inne
Analizy na poziomie gatunku mikroorganizmów (identyfikacja)
Analizy chemiczne żywności, w tym:
Zawartość alkoholu
Witamina C
Witaminy z gr B
Składniki mineralne
Antyoksydanty
Wartość odżywcza pod etykietę
Wystawienie opinii, interpretacja wyników badań innych niż UNISTART
Skip to content