Przejdź do treści
Home » Baza Wiedzy » Badania naukowe dotyczące trawienia in vitro bakterii probiotycznych

Badania naukowe dotyczące trawienia in vitro bakterii probiotycznych

Bakterie probiotyczne odgrywają istotną rolę w utrzymaniu zdrowia jelitowego i ogólnego stanu zdrowia. Aby korzystnie wpływać na mikrobiom jelitowy, probiotyki muszą przetrwać proces trawienia i dostać się do jelit w aktywnej formie. Badania naukowe skupiły się na zrozumieniu przeżywalności bakterii probiotycznych podczas trawienia in vitro, co pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy działania tych korzystnych mikroorganizmów w organizmie człowieka.

Badania naukowe nad trawieniem in vitro bakterii probiotycznych mają na celu symulację warunków, jakie mają miejsce w układzie pokarmowym człowieka. Proces ten pozwala badaczom ocenić, jak probiotyki zachowują się podczas przechodzenia przez kwaśne środowisko żołądka i trawienie enzymatyczne w jelitach.

W jednym z badań opublikowanych w czasopiśmie „Journal of Applied Microbiology”, przetestowano przeżywalność różnych szczepów bakterii probiotycznych, w tym Lactobacillus i Bifidobacterium, podczas trawienia in vitro. Okazało się, że niektóre szczepy były bardziej odporne na niskie pH żołądka i działanie enzymów trawiennych niż inne. Szczepy, które wykazały większą przeżywalność in vitro, miały większą szansę na kolonizację jelit i wywieranie korzystnego wpływu na zdrowie jelitowe.

Wiele czynników może wpływać na przeżywalność bakterii probiotycznych podczas trawienia in vitro. Oto niektóre z nich:

 1. Rodzaj bakterii probiotycznych: Różne szczepy bakterii probiotycznych mają różne poziomy odporności na kwaśne środowisko żołądka i trawienie enzymatyczne. Niektóre szczepy są bardziej odporne i mogą łatwiej przetrwać proces trawienia.
 2. Warunki środowiskowe: pH żołądka oraz aktywność enzymów trawiennych są kluczowymi czynnikami wpływającymi na przeżywalność probiotyków. Niska kwasowość żołądka może zaburzać integralność komórek bakteryjnych, wpływając negatywnie na ich przeżywalność.
 3. Interakcje międzygatunkowe: W jelitach obecne są różne rodzaje bakterii, co może wpływać na zdolność probiotyków do przetrwania. Niektóre bakterie mogą wspierać lub hamować wzrost innych gatunków.
 4. Składniki pożywienia: Obecność prebiotyków w diecie może zwiększać przeżywalność probiotyków, ponieważ stanowią one pożywkę dla korzystnych bakterii jelitowych.
 5. Procesy technologiczne: W przypadku suplementów probiotycznych i żywności wzbogaconej probiotykami, procesy technologiczne, takie jak zamrażanie, suszenie lub pasteryzacja, mogą wpływać na przeżywalność bakterii probiotycznych.

Badania dotyczące trawienia in vitro bakterii probiotycznych są kluczowe dla zrozumienia, jakie szczepy i jakie warunki mogą zapewnić największą przeżywalność i skuteczność probiotyków w organizmie. Im większa przeżywalność probiotyków, tym większy potencjał wpływu na zdrowie jelitowe i zdrowie ogólne.

Skuteczność probiotyków w trawieniu in vitro może wpłynąć na dawkowanie i rodzaj suplementów probiotycznych zalecanych w praktyce klinicznej. Dodatkowo, podejście in vitro pozwala na ocenę potencjalnych interakcji między bakteriami probiotycznymi a innymi mikroorganizmami jelitowymi, co może być kluczowe dla dalszych badań nad mikrobiomem.

Badania naukowe dotyczące trawienia in vitro bakterii probiotycznych stanowią kluczowy obszar w dziedzinie mikrobiologii i zdrowia jelitowego. Pozwalają one na ocenę, które szczepy probiotyków mają większą szansę przetrwania procesu trawienia i osiągnięcia jelit w aktywnej formie. Wiedza ta jest niezbędna dla rozwoju bardziej skutecznych strategii suplementacji probiotycznej i żywności wzbogaconej probiotykami, które mogą wspierać zdrowy mikrobiom jelitowy i ogólne zdrowie człowieka.

Bibliografia:

 1. Adams, CA. (2010). The probiotic paradox: live and dead cells are biological response modifiers. Nutrition research reviews. 23 (1), str. 37-46.
 2. Czerwińska, D. (2020). Pożyteczne bakterie. Przegląd gastronomiczny. 74 (9), str. 12-15.
 3. Mojka, K. (2014). Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki – charakterystyka i funkcje. Problemy higieny i epidemiologii. 95 (3), str. 541-549.
 4. Lee, KW., i in. (2000). Survival and growth of Bifidobacterium longum in the presence of bile salts. Food Microbiol. 17 (3), str. 205-212.
 5. Lin, WH., i in. (2004). Survival of Lactobacillus acidophilus NRRL B-4495 in the presence of bile salt. International journal of food microbiology. 96 (1), str. 19-27.
 6. Ouwehand, AC., i in. (2002) Probiotic bacteria for human health -in vitro and in vivo studies. International journal of food microbiology. 78 (1-2), str. 99-117.
 7. Kraszewska, J., Wzorek, W. (2006). Probiotyki a żywność pochodzenia roślinnego. Przemysł spożywczy. 60 (6), str. 32-34.
 8. Malczewska, K., i in. (2023). Tradycyjne i nowe kierunki wykorzystania probiotyków. Przemysł spożywczy. 77 (5), str. 28-32.
 9. Markowiak-Kopeć, P., Śliżewska, K. (2019). Przeżywalność mikroorganizmów probiotycznych w modelu in vitro układu pokarmowego drobiu. Żywność nauka technologia jakość. 26(3), str. 171-182.
Skip to content